Nederland houdt zich
niet aan internationale
afspraken

Gezien de verslechterde internationale veiligheidssituatie spraken bondgenoten van de NAVO, waaronder Nederland, in 2014 af om toe te werken naar een ‘2%-richtlijn’ voor defensie-uitgaven in 2024. Dit gaat om 2% van het bruto binnenlands product (bbp). Maar jaren later is dat streven nog niet in zicht. In 2019 bedroegen de uitgaven aan defensie 1,35% van het bbp. Bondgenoten Frankrijk en Noorwegen behalen dit jaar wel voor het eerst de norm van 2 procent. Duitsland is ook substantieel meer gaan investeren in defensie, net als Italië, zelfs in tijden van Corona. Samen met België, Luxemburg en Slovenië geeft Nederland, van de Europese NAVO-landen, op dit moment het laagste bbp-percentage uit aan Defensie.

Begroting Defensie 2020:
defensie.nl
rijksoverheid.nl

Vorige

Jarenlange bezuinigingen hebben grote impact

Delen Delen Delen