De dreiging is groter
en ingewikkelder

De veiligheidssituatie in Europa is de afgelopen periode verslechterd en complexer geworden. De dreigingen vanuit landen zoals Rusland, China, Iran en Noord-Korea zijn toegenomen. De Strategische Monitor van instituut Clingendael stelt dat deze dreigingen de komende vijf jaar zullen blijven toenemen. Ook de dreigingsanalyse van Defensie noemt dat verschuivingen in macht, nieuwe technieken, de gevolgen van de klimaatcrisis en groeiende spanningen tussen, en onvrede bij, groeperingen de situatie onvoorspelbaar maken.

Strategische Monitor Clingendael: clingendael.org
Dreigingsanalyse Defensie: defensie.nl

Bron: Dreigingsanalyse uit Defensievisie 2035

 

 
Volgende

Aanvallen zijn aan de orde van de dag

Delen Delen Delen